REKRUTACJA 2024/2025

PRZEDSZKOLE

Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin: 4-22 marca 2024 r. w godz. 8.00 -15.30 (w przedszkolu lub sekretariacie szkoły)


SZKOŁA PODSTAWOWA

Składanie zgłoszeń dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Termin: 4-15 marca 2024 r. w godz. 08.00-15.30 (w sekretariacie szkoły)

TOP Skip to content