REKRUTACJA

PRZEDSZKOLE

Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin: 7-23 marca 2023 r. w godz. 7.30-16.00


SZKOŁA PODSTAWOWA

Składanie zgłoszeń dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Termin: 6-17 marca 2023 r. w godz. 7.30-15.30

TOP Skip to content