Stanisławice

Zespół Szkół Gminnych w Stanisławicach
im. Henryka Sienkiewicza
Szkolna 306
32-015 Kłaj
Tel: 12 28 42 194
email: stanislawice@szkolagminabochnia.pl
www.stanislawice.szkolagminabochnia.pl