Siedlec

Zespół Szkół Gminnych w Siedlcu
im. Bohaterów Westerplatte
Siedlec 143
32-744 Łapczyca
Tel: 14 61 27 008
email: siedlec@szkolagminabochnia.pl
www.siedlec.szkolagminabochnia.pl