Gawłów

Zespół Szkół Gminnych w Gawłowie
im. Mikołaja Kopernika
Gawłów 64
32-711 Bogucice
Tel: 14 68 59 500
email: gawlow@szkolagminabochnia.pl
www.gawlow.szkolagminabochnia.pl