Baczków

Zespół Szkół Gminnych w Baczkowie
im. Adama Mickiewicza
Baczków 23
32-708 Dziewin
Tel: 14 61 10 518
email: baczkow@szkolagminabochnia.pl
www.baczkow.szkolagminabochnia.pl